تمدید مهلت ارسال مقالات تا 10 دی ماه 1400
1400-08-05

با توجه به تماس های مکرر و استقبال پژوهشگران محترم مبنی بر تمدید زمان ارسال مقالات، کمیته برگزاری با تغییر زمان های مربوط به کنفرانس  به شرح زیر موافقت کردند:


آخرین مهلت ارسال مقالات: 10 دی 1400

ارسال با تاخیر مقالات: 15 دی 1400

اعلام نتایج داوری: 20 دی 1400

واریز هزینه ثبت نام: 25 دی 1400

تاریخ برگزاری کنفرانس: 14 بهمن 1400