در دهه پنجاه تعداد محدودی از مراکز استانهای کشور دارای رشته مهندسی شیمی بودند. اما اکنون تنها در استان کرمان 4 دانشگاه (شهید باهنر کرمان، هایتک کرمان، ولی عصر رفسنجان و صنعتی سیرجان) دارای این رشته هستند. هر کدام از اعضاء هیئت علمی این دانشگاه ها نیز در زمینه ای خاص در حال تحقیق و مطالعه است. با برگزاری منظم سالانه این کنفرانس، زمینه برای آشنایی فعالان در زمنیه مهندسی شیمی و صنایع معدنی فراهم شده و آنها قادرند تا خود و زمینه تحقیقاتی خود را به سایر محققین و صاحبان صنایع معرفی نمایند.

لازم به ذکر است که کرمان بعنوان پهناورترین استان کشور دارای 51 مرکز دانشگاهی و نیز صنایع معدنی مختلف است. از مراکز دانشگاهی استان 3 دانشگاه در کرمان، رفسنجان و جیرفت، 2 دانشگاه صنعتی در کرمان و سیرجان، 2 مجتمع آموزش عالی در زرند و بم، 13 واحد دانشگاه آزاد در شهرهای مختلف، 26 واحد پیام نور در شهرهای مختلف، و 5 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی در کرمان و جیرفت قرار دارد. از صنایع مهم معدنی استان نیز می توان معادن مس سرچشمه رفسنجان، مس میدوک شهربابک، معادن سنگ آهن گلگهر، کرومیت اسفندقه و تیتانیوم بم را ذکر کرد.