کرمان- بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

تلفن: 32118298-034

034-32114041-2 داخلی 4383

همراه و واتساپ: 09306947962

پست الکترونیکی:  cec1400@conf.uk.ac.ir

Refresh Code