شرکت کنندگان محترم لازم است ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و سپس با فعال سازی نام کاربری خود، فرم شرکت در کنفرانس را تکمیل کنند. برای ارسال مقاله نیز ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرد و سپس با فعال سازی نام کاربری، اصل مقاله را ارسال کرد. 

 

جزییات و مراحل ثبت نام به شرح زیر است:

1-   عضویت در سامانه کنفرانس

2-   تکمیل فرآیند ثبت نام

3-   تکمیل فرم شرکت در کنفرانس

4-   ارسال مقاله در صورت تمایل